Information Kontakt

Italienska

Företagsinformation davecorp.net

Vi inriktar oss på att sälja kompletta unikt designade hemsidor till mindre företag och organisationer.

Våran mälsättning är att göra en skräddarsydd hemsida som även är lätt för kunden att själv ändra utan att behöva tillkalla support. Vi erbjuder ett webbaserat administrationsverktyg till våra hemsidor där kunden själv kan gå in och ändra, lägga till eller ta bort information på hemsidan. Det kan vara att t.ex. lägga till nya produkter, ändra information om produkter eller lägga till nya produktkategorier.

Priset på hemsidan bestäms efter en utvärdering av omfattningen på projektet innan projektet startar. Detta är för att ge våra kunder säkerheten att innan något arbete är utfört veta hur mycket projektet kommer att kosta. Utvärderingen är gratis och bygger på omfattningen av funktioner och design.

Vi erbjuder även support på hemsidan efter att den är färdigställd. Ändringar i efterhand på hemsidan debiteras efter deras omfattning och i vissa fall med timkostnad. Mindre ändringar som inte är tidskrävande utförs utan debitering.

Innehar F-skattebevis